IZBRAUKUMU DARBNĪCAS

 • Darbošanās pie speciāli aprīkotiem galdiem
 • 12-16 krāsu smiltis
 • 50 dažādu dizainu zīmējumi
 • Nodrošināti visi materiāli un smiltis
 • Vienlaicīgi darbnīcā piedalās 20-30 cilvēki
 • Krāsošanas ilgums 15-30 minūtes
 • Jebkura vecuma bērniem, arī kopā ar vecākiem, vecvecākiem
 • Izkrāsotie zīmējumi nenobirst un paliek par piemiņu

Piemērotas dažādos pasākumos - pilsētu un novadu svētkos, skolās, svētdienas skolās, bērnudārzos, muzejos un citos pasākumos ģimenēm un bērniem.

Minimālais bērnu skaits darbnīcās – 25. Nelieliem pasākumiem piedāvājam aprīkojuma nomu. Viesojamies arī skolās ar īpašu programmu bērniem no 7-13 gadu vecumam, sīkāka informācija šeit.

Novadītas
70 +
izbraukumu
darbnīcas
Esam viesojušies
60+
Latvijas novados
Izkrāsotas
18 000+
kartītes

Cenu veido:
 • bērnu un krāsojamo aplikācijas kartiņu skaits
 • darbnīcas ilgums
 • Atrašanās vieta

Brīvdabas pasākumos darbnīcai nepieciešama 3x4 vai 3x6 metru liela telts vai nojume. Piedāvājam brīvdabas pasākumiem uzstādīt arī savu telti.


*****
Jaunums! Uzaicini ciemos smilšu aplikāciju darbnīcu un mūsu smilšu feju, kura kopā ar bērniem pavadīs ļoti krāsainas, radošas un interesantas 60 minūtes, krāsojot smilšu aplikācijas un mācoties krāsas - ar actiņām, austiņām un pirkstiņiem!


Mūsu klienti