Svētdienas skolas izlaidums Rīgas Sv.Pāvila draudzē