VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Šie e-veikala lietošanas noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, ir attiecināmi uz visiem mājaslapas apmeklētājiem neatkarīgi no tā, vai tie veic vai neveic pasūtījumu “SMILŠU APLIKĀCIJAS” e-veikalā, turpmāk tekstā – Klients.

Mājaslapas īpašnieks ir SIA “Sand Masterpieces” (reģ. nr. 40203193383, juridiskā adrese: O.Vācieša iela 47-15, Rīga, Latvija, LV-1004) turpmāk tekstā – Pārdevējs.

Pasūtot Preci, Klients ir iepazinies un piekrīt Pārdevēja Noteikumiem.

Pārdevējs ir tiesīgs veikt grozījumus e-veikala Noteikumos.

Savstarpējās attiecības starp Pārdevēju un Klientu reglamentē Latvijas Republikas normatīvie akti.

Ja Jums radušies jebkādi jautājumi saistībā ar mājaslapas vai e-veikala lietošanas noteikumiem, lūdzu sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu uz smilsuaplikacijas@gmail.com.

Ja vien nav norādīts citādi, viss saturs, kas publicēts mājaslapā, ir SIA “Sand Masterpieces” privātīpašums. Visas tiesības ir aizsargātas.


PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA E-VEIKALĀ UN APMAKSA

Klients noformē pasūtījumu e-veikalā, atlasot un pievienojot vēlamās Preces “iepirkumu grozā”, un, norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru, e-pastu, apmaksas un piegādes veidu.

Pārdevējs nepārbauda produkta pircēja vai īpašnieka personas datus un neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties, apstrādājot nepareizi norādītus pircēja datus vai piegādes informāciju.

Veiksmīgi noformējot pasūtījumu, uz Klienta e-pastu tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts, kurā tiek norādīts pasūtījuma saturs, statuss un cita papildus informācija. Ja apstiprinājuma e-pasts netiek saņemts, lūdzam sazināties ar Pārdevēju. Kad pasūtījums ir apstiprināts, Klients saņem e-pastu, kur tiek informēts par to, ka pasūtījums ir apstiprināts un Klientam tiek nosūtīts rēķins apmaksai.


PIEGĀDE UN PASŪTĪJUMA SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ

Pārdevējs nodrošina maksas piegādi uz visiem Omnivas pakomātiem Latvijā, kā arī Latvijas Pasta piegādi uz šādām ārvalstīm: Lietuvu, Igauniju, Lielbritāniju, Īriju, Vāciju, Dāniju, Zviedriju, Somiju, Norvēģiju, Austriju, Beļģiju, Šveici, ASV un Kanādu.

Piegādes termiņš ir atkarīgs no piegādes reģiona un adreses, no izvēlētā piegādes veida, un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja.

Pasūtījumus iespējams saņemt arī bez maksas “SMILŠU APLIKĀCIJU” birojā – Rīgā, O.Vācieša ielā 47-13, iepriekš piesakoties.

Ja pasūtītā prece ir pieejama mūsu noliktavā un pasūtījums ir apstiprināts, tad tā tiek izsūtīta klientam 1-5 darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas saņemšanas. Ja klientam pasūtījums ir steidzams un nepieciešams saņemt konkrētā datumā, piegādes iespējas un laikus lūgums precizēt ar Pārdevēju pirms apmaksas veikšanas.

Ja pasūtītā prece nav pieejama mūsu noliktavā vai nav iespējams izpildīt pasūtījumu standarta termiņā, Klients par to tiek informēts pirms rēķina piestādīšanas un apmaksas veikšanas.

Klientam noformējot pasūtījumu, ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko pasūtījuma saņemšanas veidu:

  1. Piegāde ar “Omniva” pakomātiem (tikai Baltijas valstīs) – pasūtījums pēc izsūtīšanas no mūsu noliktavas tiek nogādāts saņēmējam 2-3 darba dienu laikā. Pakalpojuma cena atkarīga no pasūtījuma svara un apjoma - Latvijā – no 3.70 - 5.60 EUR, Lietuvā un Igaunijā – no 4.00 - 5.50 EUR.
  2. Starptautiskā piegāde – pasūtījums pēc izsūtīšanas no mūsu noliktavas tiek nogādāts saņēmējam 7-30 darba dienu laikā. Šo pakalpojumu nodrošina VAS “Latvijas Pasts”. Pakalpojuma cena ir atkarīga no pasūtījuma apjoma un svara, no 6.70 - 26.00 EUR.

Preču piegāde pirkumiem virs 50.00 EUR, izvēloties “Omniva” pakomātu pakalpojumu Latvijā, ir bez maksas.

Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā, kā šī Pasūtījuma saņēmējs.

Gadījumos, ja Prece nav piegādāta Klientam SIA “Omniva” vai VAS “Latvijas Pasts” darbinieku kļūdas dēļ, Pārdevējs atlīdzina Klientam apmaksātās preces un piegādes vērtību pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.

ATLAIDE 3+ ĢIMENES KARTES ĪPAŠNIEKIEM

Atbalstot Latvijas daudzbērnu ģimenes, dāvinām 15 procentu atlaidi lielajiem un vislielākajiem komplektiem visiem Latvijas Goda ģimenes apliecības “3+ Ģimenes karte” īpašniekiem, veicot pirkumu e-veikalā un komentāros norādot kartes numuru. 

PRECES ATGRIEŠANA

Pirms preces atgriešanas, Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu: smilsuaplikacijas@gmail.com

Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītas Preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas. Preces atgriešana ir iespējama tikai gadījumos, ja precei ir saglabāts ārējais izskats, pilns un nebojāts preces saturs, patēriņa īpašības, tās oriģinālais iesaiņojums un marķējums.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ no Klienta Preci, ja Prece netika atgriezta oriģinālā iesaiņojumā, iesaiņojums ir nopietni bojāts vai ir manāmas lietošanas pēdas.

Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītās Preces, ja tai ir konstatēts rūpniecisks defekts vai preces saturs ir nepilnīgs. Šajā gadījumā Pārdevējs sedz pilnu preces summu un piegādes izmaksas, vai nodrošina preces maiņu/ papildinājumu par saviem līdzekļiem.

Atgriežot Preci atpakaļ, Klients var apmainīt to pret analogu Preci vai saņemt atpakaļ samaksāto naudu. Piegādes izmaksas no Pārdevēja puses tiek segtas tādā gadījumā, ja Precei ir bijis rūpniecisks defekts.


INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Vietnes saturs (tai skaitā grafiskie materiāli, attēli, tekstuālā informācija, video, pogu ikonas, datu apkopojumi, programmatūra un tās izkārtojums) ir SIA “Deserto” īpašums.

Vietnes satura pārpublicēšana un kopēšana ir atļauta tikai personīgai lietošanai. Vietnes satura pārpublicēšana un kopēšana citiem mērķiem, bez rakstiski saskaņotas atļaujas ar Pārdevēju, ir aizliegta.


STRĪDU ATRISINĀŠANA

Gadījumā, ja starp Pārdevēju un Klientu ir radušās domstarpības, tās atrisina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja domstarpības nav atrisināmas pārrunu ceļā, tās risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.


NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, kas radusies tādu ārkārtēju apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoru un programmatūras tehniskām problēmām.

Jautājumi, kas nav atrunāti Pārdevēja Noteikumos, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.