IZBRAUKUMU DARBNĪCAS

 • Darbošanās pie speciāli aprīkotiem galdiem
 • 12-16 krāsu smiltis
 • 50 dažādu dizainu zīmējumi
 • Nodrošināti visi materiāli un smiltis
 • Vienlaicīgi darbnīcā piedalās 20-30 cilvēki
 • Krāsošanas ilgums 15-30 minūtes
 • Jebkura vecuma bērniem, arī kopā ar vecākiem, vecvecākiem
 • Izkrāsotie zīmējumi nenobirst un paliek par piemiņu

Piemērotas dažādos pasākumos – pilsētu un novadu svētkos, skolās, svētdienas skolās, bērnudārzos, muzejos un citos pasākumos ģimenēm un bērniem.

Minimālais bērnu skaits darbnīcās – 25. Nelieliem pasākumiem piedāvājam aprīkojuma nomu. Viesojamies arī skolās ar īpašu programmu bērniem no 7-13 gadu vecumam, sīkāka informācija šeit.

100+
Novadītas izbraukumu darbnīcas
60+
Esam viesojušies Latvijas novados
25 000+
Izkrāsotas kartītes

Cenu veido:

 • bērnu un krāsojamo aplikācijas kartiņu skaits
 • darbnīcas ilgums
 • Atrašanās vieta

Brīvdabas pasākumos darbnīcai nepieciešama 3×4 vai 3×6 metru liela telts vai nojume. Piedāvājam brīvdabas pasākumiem uzstādīt arī savu telti.

Jaunums! Uzaicini ciemos smilšu aplikāciju darbnīcu un mūsu smilšu feju, kura kopā ar bērniem pavadīs ļoti krāsainas, radošas un interesantas 60 minūtes, krāsojot smilšu aplikācijas un mācoties krāsas – ar actiņām, austiņām un pirkstiņiem!

Mūsu partneri